Таг<TABLE>
Предназначение
Пример

 

 

Таблиците и HTML.
Cъздаване на таблици
Таблици - създаване, форматиране. Параметри на таблиците.Вложени таблици.Списъци и дефиниции.
<TABLE>
tabltag.html#tablica
Setting the Table