Настъпва при преместване курсора на мишката по текущия обект.Събитието може да се стартира не при всеки преминат пиксел - това зависи от бързината на курсора и бързодействието на компютъра.