Събитието се получава за елемента, над който се намира курсора при преместване, след събитието ondragenterondragleave, ако то настъпва) и след ondrag. Настъпва едновременно със събитието ondrag и завършва, когато курсора на мишката попадне на поредния елемент.