Индетифициране на определени елементи за JavaScipt функций Трябва да е уникално в документа. Идентификатора се използува за избор на стил, определяне котва за връзка, в скриптове.