Събитието се получава при завършване на процеса преместване, след събитието ondrop.