Определя височината на елемента (в пиксели). Възможно  е стойността да е в проценти от височината на елемента-контейнер (например, height=25%).