Стартира се при превъртане на документа в браузера (както ръчно, така и с помоща на скрипт). Събитието се получава и при промяна на свойствата на scrollTop и scrollLeft. При ръчно превъртане и с помоща на метода doScroll() събитието се стартира два пъти.