Настъпва след изрязване на текущия елемент. Достъпно в IE5.5 и нагоре.