Настъпва след копиране на текущия елемент. Достъпно в IE5.5 и нагоре.