Определя базовия език на текста. Информацията може да бъде използвана за синтезатор на реч, търсачки, проверка на правописа, браузерите (те използуват информацията за да изберат кавички, пренасяне на нов ред, лигатурата, интервали и др.). За параметър на атрибута се посочва кода на езика.
Кода на езика има следната структура: "първичен код[-подкод]", например:
"en": английски
"en-US": американска версия на английския. <SPAN LANG="es">Hola! Como esta?</SPAN>