Индетифициране на група елементи при стилове.Eдно и също име на класа може да се поставя пред много елементи.
Пример:

<SPAN CLASS="purple">Affected text</SPAN>

<p class="myclass">Пример</p>
В кода на стила:
.myclass
{
  color: #ff0000
}