Настъпва при отпускане на нтиснат бутон на мишката.Настъпва преди събитие onclick и след onmousedown.