Събитието се получава, когато потребителя натисне и отпусне основния бутон на мишката (еднократно кликване). Освен това събитието може да се извика с натискане на бутони Enter или интервал.То настъпва след събитието onmousedown и onmouseup и преди събитие ondblclick.
след извикване обработчика на събития се изпълняват вътрешните действия на елемента (например, при кликване на линк се отива на указаната страница). За да избегнем това, е необходимо, обработчика на събития да върне стойнст false:
<a href="#" onclick="SomeFunction(); return false">
  линка</a>
, или:
<script>
 function SomeFunct()
 {
  //...
  return false;
 }
</script>
<!-- ... -->
<a href="#" onclick="return SomeFunction()">
  линка</a>
В IE5.5 и нагоре може да се използува и такъв код:
<script>
 function SomeFunct()
 {
  //...
  event.returnvalue = false;
 }
</script>
<!-- ... -->
<a href="#" onclick="SomeFunction()">
  линка</a>