Настъпва след инициализиране на поставяне. Достъпно в IE5.5 и нагоре.