Събитието се получава за елемента, когато показателя на мишката при преместване се натъква на  правоъгълна област, ограничаваща този елемент. След това събитие настъпва събитието ondragleave, но вече за елемента, който само е бил докоснат от курсора на мишката. Също така събитието ondragenter настъпва в началото на преместването, след събитие ondrag, при първото движение на мишката. Работи в Internet Explorer, 5 и +.