Задава описание на таблици. Атрибута се игнорира от много браузери.