Задава брой записи, които могат да бъдат изобразени в елемента, използваш източника с данни.