Събитието се получава при активиране на елемента (преминаване на фокуса над елемента). Събитието onfocus настъпва след събитие onblur за предишния елемент.