За задаване на фоново изображение (Задава URL на изображението, използувано за фон). Препоръчва се иползване на стилове. Ако е зададен цвят на фона изображението ще излезе върху него