Дебелина на границите на рамка. Очертава (в пиксели) рамка около елемента.