Атрибут, въведен с Internet Explorer 5.5. Cкрива фокуса на съдържанието в елемента.