Задава размер на прозрачното поле около долната и горна граници на изображения (в пиксели).