Задава обект - източник с данни, който ще бъде свързан с даден елемент.