Настъпва в началото на промяна на размерите на елемента. Стартира се също в режим редактиране.