Събитието се получава при натискане на клавиши от клавиатурата (потребителя  е натиснал клавиш, но още не го е пуснал). Това събитие се получава преди onkeypress и onkeyup. ако клавиша не е отпуснат и направено повторно вкарване на символ, то събитията onkeydown и onkeypress се получават повторно при въвеждане на всеки символ.