Определя текст излизащ като хинт. За невизуални тагове предоставя допълнителна информация за елемента.

 

<SPAN TITLE="National Football League">NFL</SPAN>