Определя направление на текста в елемента. Може да приема стойности: