Събитието се получава след натискане на бутон F1, ако е активен поне един от елементите на html, а не адресен ред или други управляващи елементи на браузера. Събитието също се стартира при натискане на на иконка Help [?] в заглавната лента на прозорците и следващо кликване на елемента. В този случай в свойството event.srcElement ще се се съдържа в линка на този елемент.