За подравняване на текст, секции с картини в ляво дясно или център Може да приема следните стойности: