Показва вътрешна рамка за таблици. Може да приема следните стойности: