Определя, може ли елемента да бъде избран. Може да приема една от двете стойности: on - не се избира, или off - може да се избира.
Работи само в Internet Explorer.