Събитието се получава при преминаване на фокуса от текущия елемент към друг. Събитието onblur настъпва преди събитието onfocus за следващия елемент.