Задава разстояние (в пикселии) между  клетките в таблици.