Настъпва, когато курсора на мишката попадне в на правоъгълна област, съдържаща елемента.Стартира се само един път. В IE5.5 и нагоре съществува допълнително събитието - onmouseenter, действащо аналогично на onmouseover и се стартира веднага след него.