Събитието се получава при промяна на състоянието на зареждане на елемента.
Работи в браузер Internet Explorer версии 4 и нагоре. В IE4 Събитието може да бъде приложено само за обектов document, embed, img, link, object, script, style. В IE5 и нагоре е достъпно практически за всички елементи, способни да зареждат данни: document, applet, embed, frame, frameset, iframe, img, link, object, script, style, xml, а също и други типове обекти, у които е определено поведение DHTML.