Събитието се получава в Internet Explorer 5.5 преди да бъде избран елемент, допускащ изменение на размера (област наречена управляване на избраното). Това е свързано с режима потребителя редактира документа.