Определя, трябва ли елемента и неговото съдържание да бъде единен и цял. Приема стойност от типа Boolean. Работи в IE5.5 и на горе.