Настъпва след завършване на промяна на размерите на елемента. Стартира се също в режим редактиране.