Събитието се стартира когато настъпва 'изрязване'.Ако добавите към обработчика на събития елемента html без указания за обработваща функции, то, обикновено, пункт Cut в меню браузера ще бъде недостъпен. Подържа се от IE5 и нагоре.