Задава ширина на поле за въвеждане (в символи).Брой и размери на колони