Определя ширината на елемента (в пиксели). Може да указвате  стойностите в  проценти от ширината на елемента-контейнер (например, width=35%).