Настъпва при промяна на размера на обекта. Извиква се за всички елементи, които могат да изменят своя размер, в това число и в режим на редактиране.