Стартира се при изключване от екранна на дадения обект. Това може да стане при превключване на друг прозорец, извеждане на системен диалогов прозорец, сваляне на страницата, извеждане контекстното меню на браузера, активиране на адресния ред. Достъпно в IE5 и нагоре.