Настъпва преди преминаване на елемент от страницата в режим редактиране (Достъпно в designMode=on).