Задава разстояние (в пикселии) между съдържанието на клетката и рамката.