Използува се за стил на елемента с помоща на CSS файл. В CSS формaта e "имe : стойнос". Няколко обявления се разделят с точка и запетая.