Таг<ol>
Предназначение
Пример

 

lesson05.htm#deflistДефиниран списък

<DD>

 Списъци.

Списък от дефиниции <DL> <DT> <DD>

Номериран и неномериран списък

Definition Lists <dl> <dt> <dd>