Настъпва веднага след като елемента е станал активен.