Настъпва веднага след смяна на активния елемент на друг.