Задава MIME-тип на съдържание или за задаване на вид(бутон).